Հայտարարություններ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից Համաշխարհային Բանկի «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի Մ.Գորկու անվան թիվ 5 ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ ԱՄԳ No EIP PW-05/2019 մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրի շնորհման հրապարակում

26.11.2019

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԾՐԱԳԻՐ

Պայմանագրի Շնորհում

Մրցույթի/պայմանագրի N ԱՄԳ EIP PW-05/2019

Պայմանագրի շրջանակը` ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի Մ.Գորկու անվան թիվ 5 ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Գնահատված Հայտատուներ
Գնահատված հայտատուի անունը Հայտի գինը բացման պահին /ՀՀ դրամ/ Գնահատված հայտի գինը /ՀՀ դրամ/
ՀՁ «Ղարաբաղցյան Շին» ՍՊԸ և «Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ 1,097,628,658.62 1,097,628,658.62
«Սնառտ» ՍՊԸ 1,120,888,020.20 1,120,888,020.20
«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ 1,127,291,841.00 1,127,291,841.00
ՀՁ «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ և «Բլեսկ» ՍՊԸ (Հայաստանյան մասնաճյուղ) 1,194,965,056.00 1,194,965,056.00
ՀՁ «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ և «Ախուրյանի Կոոպշին» ՍՊԸ 1,269,802,351.60 1,269,802,351.60


Մերժված հայտատուներ
Հայտատուի անունը Հայտի գինը բացման պահին /ՀՀ դրամ/ Մերժման պատճառը
ՀՁ «Արփա-Սեվան» ԲԲԸ և «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ 1,272,724,436.00 Պահանջված բացակայող փաստաթղթերը չեն ներկայացվել, ներկայացված հայտը ամբողջական չէ:
«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ 1,428,385,720.00

Հաղթող ճանաչված հայտատու

Կազմակերպության անվանումը
ՀՁ «Ղարաբաղցյան Շին» ՍՊԸ և «Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ

Շնորհվող պայմանագրի ընդհանուր արժեքը
1,086,652,372.03 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ
Տևողությունը 18 ամիս

 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...