Հայտարարություններ

«ԵՐԵՎԱՆԻ Մ.ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

06.06.2016

 

ՀԱՅՏԱՀՐԱՎԵՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Բ Ա Ր Ե Լ Ա Վ Ո Ւ Մ  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

«ԵՐԵՎԱՆԻ Մ.ՀԵՐԱՑՈՒ  ԱՆՎԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Ֆինանսավորման աղբյուր` ՎԶՄԲ Վարկ No.  8342-AM

ՄԶԸ Փոխառություն No.5387-AM

ՄՄԳ - 1/2016-ԵՊԲՀ

 

1.      «Կրթության բարելավում» ծրագիրն իրականացնելու նպատակով՝ Միջազգային զարգացման ընկերակցության (ՄԶԸ), Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) հետ կնքված համաձայնագրերի ներքո, և «Երևանի Մ. Հերացու անվան  պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի և ՀՀ ԿԳՆ Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի միջև 2015թ դեկտեմբերի 24-ին կնքված 2/15-CIF պայմանագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստոմատոլոգիական վարժասարքերի և ծախսանյութերի ձեռքբերում։

2.     «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը հրավիրում է իրավասու հայտողներին փակ ծրարով հայտեր ներկայացնել Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի համար ստոմատոլոգիական վարժասարքեր և ծախսանյութեր մատակարարելու համար` ըստ ստորև նշված խմբաքանակների։

 

Խմբաքանակ  1- 1/2016-ԵՊԲՀ (Advanced)

 

Առարկա

N°

Ապրանքների սեղմ նկարագրություն

Քանակ

Վերջնական առաքման վայր

 
 
 

1

Ստոմատոլոգիական վարժասարքեր և ծախսանյութեր. հավաքածու 1

1 հավաքածու

«Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

 

 

 

Խմբաքանակ 2- 1/2016-ԵՊԲՀ (Regular)

 

Առարկա

N°

Ապրանքների սեղմ նկարագրություն

Քանակ

Վերջնական առաքման վայր

 
 
 

1

Ստոմատոլոգիական վարժասարքեր և ծախսանյութեր. հավաքածու 1

1 հավաքածու

« Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

 

 

 

Հայտատուները իրավունք ունեն դիմելու մեկ լոտի/խմբաքանակի/ կամ երկու լոտերի համար: Հայտերը կգնահատվեն ըստ լոտերի: Զեղչերը, եթե այդպիսիք կլինեն, պետք է առաջարկվեն յուրաքանչյուր լոտի համար և կուսումնասիրվեն հայտի գնահատման ժամանակ:

3.    Մրցույթն անցկացվելու է

Նորություններ

23.06.2021 Մշտադիտարկում ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում շարունակվում են «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկման այցերը: Այցերի համատեքստում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում»... 22.06.2021 Մշտադիտարկում ՀՀ Շիրակի մարզում ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում շարունակվում են «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկման աշխատանքները: «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի... 15.06.2021 Աշխատանքային այցեր ՀԲ երևանյան գրասենյակի խորհրդատու- շինարարի մասնակցությամբ Հունիսի առաջին տասնօրյակում Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համատեքստում ՀԲ երևանյան գրասենյակի խորհրդատու- շինարար Ալեքսանդր Թովմասյանը ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչների հետ համատեղ աշխատանքային այցեր է իրականացրել Երևանի թիվ 42, 142 ավագ դպրոցներում և ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանում: Հիշեցնենք, որ վերոնշյալ ավագ դպրոցներում շարունակվում են սեյսմակայուն հիմնանորոգման շինաշխատանքները: Այցի նպատակը շինարարական...