Նորություններ

Նախադպրոցական կրթության Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը

06.05.2019

«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2019 թվականին նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված աշխատանքները մեկնարկել են 2018 թվականի հոկտեմբերից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու ծախսերի նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2018 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում ՀՀ բոլոր մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից հավաքագրվել են տվյալներ նախակրթարանի կարիք ունեցող խոցելի համայնքների վերաբերյալ, որոնցում հնարավոր է նաև միկրոծրագրերի իրականացումն առանց համայնքային պարտադիր ներդրման:Հավաքագրված տեղեկատվությունն ամփոփվել է և կազմվել է նախնական ցանկ, որը ներառել է նախակրթարան չունեցող համայնքները՝ առանձնացված ըստ խոցելի լինելու և համայնքային պարտադիր ներդրումը իրականացնելու անկարողության, ինչպես նաև համայնքային ներդրմամբ միկրոծրագրերը իրականացնելու հանգամանքի: Ցանկը քննարկվել է ԿԳՆ նախարարի և մարզպետարանների կրթության վարչությունների ներկայացուցիչների հետ:Այնուհետև` Ծիգ-ի ներկայացուցիչների կողմից վերոնշյալ համայնքներում իրականացվել են խթանման աշխատանքներ, որին հաջորդել է հայտերի ներկայացման փուլը:
Մինչև սույն թվականի ապրիլի 23-ը հետաքրքրված հաստատությունների կողմից ԿԾԿ ԾԻԳ են ներկայացվել ընդհանուր թվով 22 միկրոծրագրերի հայտեր: Մասնավորապես՝ Գեղարքունիքի մարզից հայտ է ներկայացրել 5, Շիրակի մարզից` 7, Լոռու մարզից՝ 2, Կոտայքի մարզից՝ 3, Արմավիրի մարզից՝ 2, Սյունիքի մարզից՝ 2, Վայոց Ձորի մարզից՝ 1 և Տավուշի մարզից՝ 1 հաստատություններ:
Իրականացվել է հայտերի նախնական ուսումնասիրություն ԿԾԿ ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի կողմից: Նախնական ուսումնասիրությունից հետո ԿԾԿ ԾԻԳ-ի աշխատակիցները, ինժեներ-խորհրդատու Վռամ Բոյաջյանի մասնակցությամբ շրջայցեր են կատարել վերոնշյալ մարզերի այն հաստատություններ, որոնց կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանել են ծրագրի պահանջներին: Շրջայցերի ընթացքում իրականացվել է նախակրթարաններին հատկացված տարածքների ուսումասիրություն, կատարվել են համապատասխան ճշգրտումներ ներկայացված ծրագրերի նախագծերում: Հաշվի առնելով ուսումնասիրության արդյունքները և համայնքների ներդրումների հնարավորությունները՝ 2019 թվականին նախատեսվում է միկրոծրագրեր իրականացնել Գեղարքունիքի մարզի 5, Շիրակի մարզի 4, Լոռու մարզի 1, Կոտայքի մարզի 2, Արմավիրի մարզի 2,Սյունիքի մարզի 2, Տավուշի մարզի 1, Վայոց Ձորի մարզի 1 կրթական հաստատություններում: Գնահատման արդյունքների հիման վրա վերոնշյալ մարզերում միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը Մայիսի 2-ին հաստատվել է «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովի անդամների կողմից:
Հավելենք, որ առանց համայնքային պարտադիր ներդրման, ամբողջապես դրամաշնորհային միջոցներով միկրոծրագրեր իրականացվելու են վերոնշյալ մարզերից ծրագրի մասնակցության հայտ ներկայացրած 6 հաստատություններում:
Այս ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և Կրթության ազգային ինստիտուտի միջև ընթացել են քննարկումներ՝ վերջինիս կողմից ստեղծվող նախակրթարանների դաստիարակների վերապատրաստման ծախսերի նախահաշիվը: Նշենք, որ այս փուլին հաջորդելու են դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքումը և հաստատված միկրոծրագրերի իրականացման փուլերը:
 

Նորություններ

25.01.2020 Մեկնարկել է «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը Հունվարի 24-ին աշխատանքային այցով «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամում (ՃՇՀԱՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները ՃՇՀԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Վարազդատ Հովհաննիսյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ՆՄՀ երկրորդ... 24.01.2020 Կարիքների գնահատում ՀՀ Սյունիքի մարզի կրթական հաստատություններում «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթածրագիրը: Ենթածրագրի աշխատանքների համատեքստւմ ՀՀ մարզերի համայնքներում այս տարի ևս կմեկնարկի նախակրթարանների նոր միկրոծրագրերի իրականացումը: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային... 21.01.2020 «Կրթական ծրագրերի կենտրոնը›› տրամադրել է 387 տեսացրիչներ մարզային դպրոցներին «Կրթության բարելավում» ծրագրի «Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստումներին զուգընթաց 2019 թվականին «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ը ՀՀ մարզային դպրոցներում իրականացրել է համակարգչային սարքավորումների թարմացումներ: Վերապատրաստված ուսուցիչների ձեռք բերած գիտելիքների օգտագործումը...