Նորություններ

Նախադպրոցական կրթության Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը

06.05.2019

«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2019 թվականին նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված աշխատանքները մեկնարկել են 2018 թվականի հոկտեմբերից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու ծախսերի նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2018 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում ՀՀ բոլոր մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից հավաքագրվել են տվյալներ նախակրթարանի կարիք ունեցող խոցելի համայնքների վերաբերյալ, որոնցում հնարավոր է նաև միկրոծրագրերի իրականացումն առանց համայնքային պարտադիր ներդրման:Հավաքագրված տեղեկատվությունն ամփոփվել է և կազմվել է նախնական ցանկ, որը ներառել է նախակրթարան չունեցող համայնքները՝ առանձնացված ըստ խոցելի լինելու և համայնքային պարտադիր ներդրումը իրականացնելու անկարողության, ինչպես նաև համայնքային ներդրմամբ միկրոծրագրերը իրականացնելու հանգամանքի: Ցանկը քննարկվել է ԿԳՆ նախարարի և մարզպետարանների կրթության վարչությունների ներկայացուցիչների հետ:Այնուհետև` Ծիգ-ի ներկայացուցիչների կողմից վերոնշյալ համայնքներում իրականացվել են խթանման աշխատանքներ, որին հաջորդել է հայտերի ներկայացման փուլը:
Մինչև սույն թվականի ապրիլի 23-ը հետաքրքրված հաստատությունների կողմից ԿԾԿ ԾԻԳ են ներկայացվել ընդհանուր թվով 22 միկրոծրագրերի հայտեր: Մասնավորապես՝ Գեղարքունիքի մարզից հայտ է ներկայացրել 5, Շիրակի մարզից` 7, Լոռու մարզից՝ 2, Կոտայքի մարզից՝ 3, Արմավիրի մարզից՝ 2, Սյունիքի մարզից՝ 2, Վայոց Ձորի մարզից՝ 1 և Տավուշի մարզից՝ 1 հաստատություններ:
Իրականացվել է հայտերի նախնական ուսումնասիրություն ԿԾԿ ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի կողմից: Նախնական ուսումնասիրությունից հետո ԿԾԿ ԾԻԳ-ի աշխատակիցները, ինժեներ-խորհրդատու Վռամ Բոյաջյանի մասնակցությամբ շրջայցեր են կատարել վերոնշյալ մարզերի այն հաստատություններ, որոնց կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանել են ծրագրի պահանջներին: Շրջայցերի ընթացքում իրականացվել է նախակրթարաններին հատկացված տարածքների ուսումասիրություն, կատարվել են համապատասխան ճշգրտումներ ներկայացված ծրագրերի նախագծերում: Հաշվի առնելով ուսումնասիրության արդյունքները և համայնքների ներդրումների հնարավորությունները՝ 2019 թվականին նախատեսվում է միկրոծրագրեր իրականացնել Գեղարքունիքի մարզի 5, Շիրակի մարզի 4, Լոռու մարզի 1, Կոտայքի մարզի 2, Արմավիրի մարզի 2,Սյունիքի մարզի 2, Տավուշի մարզի 1, Վայոց Ձորի մարզի 1 կրթական հաստատություններում: Գնահատման արդյունքների հիման վրա վերոնշյալ մարզերում միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը Մայիսի 2-ին հաստատվել է «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովի անդամների կողմից:
Հավելենք, որ առանց համայնքային պարտադիր ներդրման, ամբողջապես դրամաշնորհային միջոցներով միկրոծրագրեր իրականացվելու են վերոնշյալ մարզերից ծրագրի մասնակցության հայտ ներկայացրած 6 հաստատություններում:
Այս ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և Կրթության ազգային ինստիտուտի միջև ընթացել են քննարկումներ՝ վերջինիս կողմից ստեղծվող նախակրթարանների դաստիարակների վերապատրաստման ծախսերի նախահաշիվը: Նշենք, որ այս փուլին հաջորդելու են դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքումը և հաստատված միկրոծրագրերի իրականացման փուլերը:
 

Նորություններ

17.05.2019 Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում՝ նախակրթարանների հիմնման նպատակով «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրում նախակրթարանների հիմնման նպատակով: Ծրագիրը նպատակաուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը: Մայիսի 17-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում Գեղարքունիքի, Շիրակի, Լոռու, Կոտայքի, Արմավիրի, Սյունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի մարզերի 18 կրթական... 07.05.2019 Ամփոփվում են Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են ‹‹Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի›› (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները: ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի աշխատակիցները ԿՏԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման ընթացքում իրականացնում են մոնիտորինգային այցեր, որոնց շրջանակներում մայիսի 8-ին ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները եղել են շինհրապարակում, ծանոթացել հիմնանորոգման... 06.05.2019 Մեկնարկել են հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստաման դասընթացները Մայիսի 2-ից «Կրթության բարելավում» ծրագրի «Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում մեկնարկել է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստաման դասընթացները: Հիշեցնենք, որ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է իրականացնել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շուրջ 4000 ներկայացուցիչների վերապատրաստումներ`...