Նորություններ

80 նոր նախակրթարան ՀՀ մարզերում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում

12.09.2017

Ինչպես երեխաների զարգացվածության, այնպես էլ ընդհանուր կրթական համակարգում նախակրթարանների դերն ու կարևորությունը փաստում են բոլոր մանկավարժները: Նախադպրոցական կրթությունը դրականորեն է ազդում տարրական կրթության որակի վրա. բարձրացնում է երեխայի ընկալունակությունը և նպաստում ուսումնական առաջընթացին: Նախադպրոցական կրթության հիմնական նպատակն է հիմք ստեղծել երեխայի ֆիզիկական, հոգեբանական և ինտելեկտուալ զարգացման համար՝ նրան նախապատրաստելով դպրոցին: Հայաստանում այսօր նախադպրոցական կրթության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը դրա մատչելիության ապահովումն է: Այս նպատակն է հետապնդում <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագիրը, որն ուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը, նախադպրոցական տարիքի երեխաների կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը, որն իրականացվում է այլընտրանքային և քիչ ծախսատար կրթական ծառայությունների ներդրման միջոցով: Նախադպրոցական ծրագրերում հիմնականում ընդգրկվում են 4-ից մինչև 6 տարեկան երեխաները: Նշենք, որ դրամաշնորհային միջոցներով մեծամասամբ իրականացվում են հաստատության ծրագրի ներդրումային ծախսերը, որոնք նախատեսված են հաստատության կարողությունների հզորացման համար. տարածքի մասնակի նորոգում, բարեկարգում, կահավորմում, ուսուցողական նյութերի, գույքի, սարքավորումների ձեռքբերում և այլ անհրաժեշտ ծախսեր: <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի կողմից <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերում 2015թ-ից մինչ օրս ստեղծվել են 80 նախակրթարաններ, որոնցից 72-ը` դպրոցների հենքի վրա, 8-ը` նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների: Դրանցում ընդգրկված են 2300-ից ավելի երեխաներ:
Հավելենք, որ 2010-ից 2014թթ.-ը <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված միկրոծրագրերի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության 11 մարզերում ստեղծվել են 280 նախակրթարաններ: Դրանցից 202-ը գործում են դպրոցների հենքի վրա, 78-ը` նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, որոնցում այս տարիների ընթացքում ընդգրկված են եղել մոտ 20000 երեխաներ:
 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...