Նորություններ

80 նոր նախակրթարան ՀՀ մարզերում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում

12.09.2017

Ինչպես երեխաների զարգացվածության, այնպես էլ ընդհանուր կրթական համակարգում նախակրթարանների դերն ու կարևորությունը փաստում են բոլոր մանկավարժները: Նախադպրոցական կրթությունը դրականորեն է ազդում տարրական կրթության որակի վրա. բարձրացնում է երեխայի ընկալունակությունը և նպաստում ուսումնական առաջընթացին: Նախադպրոցական կրթության հիմնական նպատակն է հիմք ստեղծել երեխայի ֆիզիկական, հոգեբանական և ինտելեկտուալ զարգացման համար՝ նրան նախապատրաստելով դպրոցին: Հայաստանում այսօր նախադպրոցական կրթության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը դրա մատչելիության ապահովումն է: Այս նպատակն է հետապնդում <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագիրը, որն ուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը, նախադպրոցական տարիքի երեխաների կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը, որն իրականացվում է այլընտրանքային և քիչ ծախսատար կրթական ծառայությունների ներդրման միջոցով: Նախադպրոցական ծրագրերում հիմնականում ընդգրկվում են 4-ից մինչև 6 տարեկան երեխաները: Նշենք, որ դրամաշնորհային միջոցներով մեծամասամբ իրականացվում են հաստատության ծրագրի ներդրումային ծախսերը, որոնք նախատեսված են հաստատության կարողությունների հզորացման համար. տարածքի մասնակի նորոգում, բարեկարգում, կահավորմում, ուսուցողական նյութերի, գույքի, սարքավորումների ձեռքբերում և այլ անհրաժեշտ ծախսեր: <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի կողմից <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերում 2015թ-ից մինչ օրս ստեղծվել են 80 նախակրթարաններ, որոնցից 72-ը` դպրոցների հենքի վրա, 8-ը` նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների: Դրանցում ընդգրկված են 2300-ից ավելի երեխաներ:
Հավելենք, որ 2010-ից 2014թթ.-ը <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված միկրոծրագրերի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության 11 մարզերում ստեղծվել են 280 նախակրթարաններ: Դրանցից 202-ը գործում են դպրոցների հենքի վրա, 78-ը` նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, որոնցում այս տարիների ընթացքում ընդգրկված են եղել մոտ 20000 երեխաներ:
 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...