Նորություններ

80 նոր նախակրթարան ՀՀ մարզերում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում

12.09.2017

Ինչպես երեխաների զարգացվածության, այնպես էլ ընդհանուր կրթական համակարգում նախակրթարանների դերն ու կարևորությունը փաստում են բոլոր մանկավարժները: Նախադպրոցական կրթությունը դրականորեն է ազդում տարրական կրթության որակի վրա. բարձրացնում է երեխայի ընկալունակությունը և նպաստում ուսումնական առաջընթացին: Նախադպրոցական կրթության հիմնական նպատակն է հիմք ստեղծել երեխայի ֆիզիկական, հոգեբանական և ինտելեկտուալ զարգացման համար՝ նրան նախապատրաստելով դպրոցին: Հայաստանում այսօր նախադպրոցական կրթության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը դրա մատչելիության ապահովումն է: Այս նպատակն է հետապնդում <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագիրը, որն ուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը, նախադպրոցական տարիքի երեխաների կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը, որն իրականացվում է այլընտրանքային և քիչ ծախսատար կրթական ծառայությունների ներդրման միջոցով: Նախադպրոցական ծրագրերում հիմնականում ընդգրկվում են 4-ից մինչև 6 տարեկան երեխաները: Նշենք, որ դրամաշնորհային միջոցներով մեծամասամբ իրականացվում են հաստատության ծրագրի ներդրումային ծախսերը, որոնք նախատեսված են հաստատության կարողությունների հզորացման համար. տարածքի մասնակի նորոգում, բարեկարգում, կահավորմում, ուսուցողական նյութերի, գույքի, սարքավորումների ձեռքբերում և այլ անհրաժեշտ ծախսեր: <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի կողմից <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերում 2015թ-ից մինչ օրս ստեղծվել են 80 նախակրթարաններ, որոնցից 72-ը` դպրոցների հենքի վրա, 8-ը` նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների: Դրանցում ընդգրկված են 2300-ից ավելի երեխաներ:
Հավելենք, որ 2010-ից 2014թթ.-ը <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված միկրոծրագրերի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության 11 մարզերում ստեղծվել են 280 նախակրթարաններ: Դրանցից 202-ը գործում են դպրոցների հենքի վրա, 78-ը` նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, որոնցում այս տարիների ընթացքում ընդգրկված են եղել մոտ 20000 երեխաներ:
 

Նորություններ

23.11.2020 Աշխատանքային այց Գյումրի քաղաքի վարժարան և Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց Նոյեմբերի 19- ին և 20-ին «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համատեքստում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղան հիմնանորոգվող Գյումրի քաղաքի վարժարանում և Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոցում: Այցի նպատակը շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգն էր: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի ղեկավար Գ.... 19.11.2020 Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին Նոյեմբերի18-ին Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հետ՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրով ընթացող աշխատանքների միջնաժամկետ գնահատում իրականացնելու նպատակով: Հանդիպմանը ներկա էին Համաշխարհային բանկի «Կրթության բարելավում» ծրագրի թիմի համաղեկավար Կատյա Մարինա Հերրերա Սոսան, ՀԲ երևանյան գրասենյակի կրթության փորձագետ Անուշ Շահվերդյանը, ֆինանսականկառավարմանմասնագետ Լուսինե Գրիգորյանը բնապահպանության մասնագետ... 17.11.2020 Որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգ՝ մայրաքաղաքի հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում Նոյեմբերի 16-ին ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան, Տ.Գ. Շևչենկոյի անվան թիվ 42 և թիվ 142 ավագ դպրոցներ: Հիշեցնենք, որ այս երեք ավագ դպրոցներներում ընթանում են հիմնանորոգման աշխատանքներ: Այցի նպատակը շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգն էր: Այցի շրջանակներում ‹‹Կրթական ծրագրերի...