Նորություններ

Առողջ ապրելակերպին և անվտանգ կենսագործունեությանն առնչվող հարցերը Ազգային կրթակարգում

08.09.2017

      Սեպտեմբերի 7-ին <<Հուսո տուն>> բարեգործական կենտրոնում տեղի ունեցավ <<ԱՌՆ կրթության հիմնահարցերի թեմատիկ խմբի հանդիպումը: Հանդիպման առանցքում ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության և աղետների հետևանքների վերացման վարչության կողմից մշակված ԱՌՆ նախագծի քննարկումն էր: Հանդիպմանը մասնակցում էին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների, ՀՀ կրթության և գիտության, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի, միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Հանդիպման շրջանակներում ներկայացված ելույթների և քննարկումների նպատակը ՀՀ կրթության ոլորտի ԱՌՆ ռազմավարության նախագծի ներդրման հետ կապված հետագա քայլերն ու առաջարկներ էին: Հանդիպման ընթացքում զեկուցմամբ հանդես եկավ նաև <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ղեկավար Կարեն Մելքոնյանը: Զեկուցման հիմքում Ազգային կրթակարգի արժևորումն էր, որտեղ առանձնակի տեղ են զբաղեցնում առողջ ապրելակերպին և անվտանգ կենսագործունեությանն առնչվող դրույթները:Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ղեկավարը նշեց. <<Կրթության համակարգին սերտորեն առնչվում են հրատապ լուծում պահանջող մի շարք հիմնախնդիրներ, ինչպես արտակարգ իրավիճակներին դիմագրավելը և տարբեր ռիսկերը հաշվի առնելը: Մենք կարծում ենք, որ հանրակրթության առաքելությունն ուղղված է արդի և ապագա մարտահրավերներին դիմակայելու պատրաստ ազատ, բարոյական, նախաձեռնող, կամային բարձր որակներով օժտված քաղաքացու ձևավորմանը>>:Նա շեշտեց, որ Ազգային կրթակարգը լինելով հանրակրթության բովանդակությունը սահմանող և դրա ներդրմանն ու իրականացմանը միտված նորմատիվ իրավական փաստաթուղթ, առանձնկի կարևորվում է արտակարգ իրավիճակներում, բնական և տեխնածին աղետների ու կենցաղային վտանգավոր իրադրության մեջ ճիշտ և արագ կողմնորոշվելու, ուրիշներին բժշկական և այլ տեսակի օգնություն ցուցաբերեկու հմտությունների ձևավորումը, թե տարրական կրթության ընթացքում և, թե միջին ու ավագ դպրոցում: <<Դպրոցական բոլոր մակարդակներում առանձնակի շեշտվում է առողջ ապրելակերպի կարևորությունը և անվտանգ կենսագործունեության կանոնների իմացությունը>>, հավելեց ԾԻԳ ներկայացուցիչը: Կ. Մելքոնյանը անդրադառնալով առարկայական համալիր ծրագրերին նշեց, <<Սույն կրթակարգով սահմանված 9 ուսումնական բնագավառների շարքում առանձնակի տեղ է զբաղեցնում <<Ֆիզիկական կուլտուրա >>, <<ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն>> ուսումնական բնագավառը: Հավելելով՝ <<Միջին դպրոցի վերոնշյալ ուսումնական բնագավառը կարևոր նշանակություն ունի հայրենասիրական դաստիարակության համար, այն ապահովում է ֆիզիկական դաստիարակություն և ռազմարվեստի հիմունքների իմացություն:>>: <<Մենք հավատում ենք, որ կկարողանանք մեծացնել մի նոր՝ առողջ ապրելակերպի կանոններին տիրապետող, կենցաղային վտանգավոր և արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվող, հայրենասեր, արժանապատիվ քաղաքացի>>, ամփոփեց իր ելույթը ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչը:
Այսպիսով՝ Ազգային կրթակարգը նպաստելու է անհատի բայորահոգեբանական, գեղագիտական, էկոլոգիական և ֆիզիկական դաստիարակությանը, առողջ ապրելակերպի հիմքերի արմատավորմանը և կենցաղում պատասխանատու վարքագիծ դրսևորող անձի ձևավորմանը:
 

Նորություններ

23.11.2020 Աշխատանքային այց Գյումրի քաղաքի վարժարան և Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց Նոյեմբերի 19- ին և 20-ին «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համատեքստում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղան հիմնանորոգվող Գյումրի քաղաքի վարժարանում և Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոցում: Այցի նպատակը շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգն էր: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի ղեկավար Գ.... 19.11.2020 Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին Նոյեմբերի18-ին Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հետ՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրով ընթացող աշխատանքների միջնաժամկետ գնահատում իրականացնելու նպատակով: Հանդիպմանը ներկա էին Համաշխարհային բանկի «Կրթության բարելավում» ծրագրի թիմի համաղեկավար Կատյա Մարինա Հերրերա Սոսան, ՀԲ երևանյան գրասենյակի կրթության փորձագետ Անուշ Շահվերդյանը, ֆինանսականկառավարմանմասնագետ Լուսինե Գրիգորյանը բնապահպանության մասնագետ... 17.11.2020 Որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգ՝ մայրաքաղաքի հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում Նոյեմբերի 16-ին ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան, Տ.Գ. Շևչենկոյի անվան թիվ 42 և թիվ 142 ավագ դպրոցներ: Հիշեցնենք, որ այս երեք ավագ դպրոցներներում ընթանում են հիմնանորոգման աշխատանքներ: Այցի նպատակը շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգն էր: Այցի շրջանակներում ‹‹Կրթական ծրագրերի...