Նորություններ

Առողջ ապրելակերպին և անվտանգ կենսագործունեությանն առնչվող հարցերը Ազգային կրթակարգում

08.09.2017

      Սեպտեմբերի 7-ին <<Հուսո տուն>> բարեգործական կենտրոնում տեղի ունեցավ <<ԱՌՆ կրթության հիմնահարցերի թեմատիկ խմբի հանդիպումը: Հանդիպման առանցքում ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության և աղետների հետևանքների վերացման վարչության կողմից մշակված ԱՌՆ նախագծի քննարկումն էր: Հանդիպմանը մասնակցում էին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների, ՀՀ կրթության և գիտության, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի, միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Հանդիպման շրջանակներում ներկայացված ելույթների և քննարկումների նպատակը ՀՀ կրթության ոլորտի ԱՌՆ ռազմավարության նախագծի ներդրման հետ կապված հետագա քայլերն ու առաջարկներ էին: Հանդիպման ընթացքում զեկուցմամբ հանդես եկավ նաև <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ղեկավար Կարեն Մելքոնյանը: Զեկուցման հիմքում Ազգային կրթակարգի արժևորումն էր, որտեղ առանձնակի տեղ են զբաղեցնում առողջ ապրելակերպին և անվտանգ կենսագործունեությանն առնչվող դրույթները:Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ղեկավարը նշեց. <<Կրթության համակարգին սերտորեն առնչվում են հրատապ լուծում պահանջող մի շարք հիմնախնդիրներ, ինչպես արտակարգ իրավիճակներին դիմագրավելը և տարբեր ռիսկերը հաշվի առնելը: Մենք կարծում ենք, որ հանրակրթության առաքելությունն ուղղված է արդի և ապագա մարտահրավերներին դիմակայելու պատրաստ ազատ, բարոյական, նախաձեռնող, կամային բարձր որակներով օժտված քաղաքացու ձևավորմանը>>:Նա շեշտեց, որ Ազգային կրթակարգը լինելով հանրակրթության բովանդակությունը սահմանող և դրա ներդրմանն ու իրականացմանը միտված նորմատիվ իրավական փաստաթուղթ, առանձնկի կարևորվում է արտակարգ իրավիճակներում, բնական և տեխնածին աղետների ու կենցաղային վտանգավոր իրադրության մեջ ճիշտ և արագ կողմնորոշվելու, ուրիշներին բժշկական և այլ տեսակի օգնություն ցուցաբերեկու հմտությունների ձևավորումը, թե տարրական կրթության ընթացքում և, թե միջին ու ավագ դպրոցում: <<Դպրոցական բոլոր մակարդակներում առանձնակի շեշտվում է առողջ ապրելակերպի կարևորությունը և անվտանգ կենսագործունեության կանոնների իմացությունը>>, հավելեց ԾԻԳ ներկայացուցիչը: Կ. Մելքոնյանը անդրադառնալով առարկայական համալիր ծրագրերին նշեց, <<Սույն կրթակարգով սահմանված 9 ուսումնական բնագավառների շարքում առանձնակի տեղ է զբաղեցնում <<Ֆիզիկական կուլտուրա >>, <<ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն>> ուսումնական բնագավառը: Հավելելով՝ <<Միջին դպրոցի վերոնշյալ ուսումնական բնագավառը կարևոր նշանակություն ունի հայրենասիրական դաստիարակության համար, այն ապահովում է ֆիզիկական դաստիարակություն և ռազմարվեստի հիմունքների իմացություն:>>: <<Մենք հավատում ենք, որ կկարողանանք մեծացնել մի նոր՝ առողջ ապրելակերպի կանոններին տիրապետող, կենցաղային վտանգավոր և արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվող, հայրենասեր, արժանապատիվ քաղաքացի>>, ամփոփեց իր ելույթը ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչը:
Այսպիսով՝ Ազգային կրթակարգը նպաստելու է անհատի բայորահոգեբանական, գեղագիտական, էկոլոգիական և ֆիզիկական դաստիարակությանը, առողջ ապրելակերպի հիմքերի արմատավորմանը և կենցաղում պատասխանատու վարքագիծ դրսևորող անձի ձևավորմանը:
 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...