Նորություններ

Առողջ ապրելակերպին և անվտանգ կենսագործունեությանն առնչվող հարցերը Ազգային կրթակարգում

08.09.2017

      Սեպտեմբերի 7-ին <<Հուսո տուն>> բարեգործական կենտրոնում տեղի ունեցավ <<ԱՌՆ կրթության հիմնահարցերի թեմատիկ խմբի հանդիպումը: Հանդիպման առանցքում ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության և աղետների հետևանքների վերացման վարչության կողմից մշակված ԱՌՆ նախագծի քննարկումն էր: Հանդիպմանը մասնակցում էին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների, ՀՀ կրթության և գիտության, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի, միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Հանդիպման շրջանակներում ներկայացված ելույթների և քննարկումների նպատակը ՀՀ կրթության ոլորտի ԱՌՆ ռազմավարության նախագծի ներդրման հետ կապված հետագա քայլերն ու առաջարկներ էին: Հանդիպման ընթացքում զեկուցմամբ հանդես եկավ նաև <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ղեկավար Կարեն Մելքոնյանը: Զեկուցման հիմքում Ազգային կրթակարգի արժևորումն էր, որտեղ առանձնակի տեղ են զբաղեցնում առողջ ապրելակերպին և անվտանգ կենսագործունեությանն առնչվող դրույթները:Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի ղեկավարը նշեց. <<Կրթության համակարգին սերտորեն առնչվում են հրատապ լուծում պահանջող մի շարք հիմնախնդիրներ, ինչպես արտակարգ իրավիճակներին դիմագրավելը և տարբեր ռիսկերը հաշվի առնելը: Մենք կարծում ենք, որ հանրակրթության առաքելությունն ուղղված է արդի և ապագա մարտահրավերներին դիմակայելու պատրաստ ազատ, բարոյական, նախաձեռնող, կամային բարձր որակներով օժտված քաղաքացու ձևավորմանը>>:Նա շեշտեց, որ Ազգային կրթակարգը լինելով հանրակրթության բովանդակությունը սահմանող և դրա ներդրմանն ու իրականացմանը միտված նորմատիվ իրավական փաստաթուղթ, առանձնկի կարևորվում է արտակարգ իրավիճակներում, բնական և տեխնածին աղետների ու կենցաղային վտանգավոր իրադրության մեջ ճիշտ և արագ կողմնորոշվելու, ուրիշներին բժշկական և այլ տեսակի օգնություն ցուցաբերեկու հմտությունների ձևավորումը, թե տարրական կրթության ընթացքում և, թե միջին ու ավագ դպրոցում: <<Դպրոցական բոլոր մակարդակներում առանձնակի շեշտվում է առողջ ապրելակերպի կարևորությունը և անվտանգ կենսագործունեության կանոնների իմացությունը>>, հավելեց ԾԻԳ ներկայացուցիչը: Կ. Մելքոնյանը անդրադառնալով առարկայական համալիր ծրագրերին նշեց, <<Սույն կրթակարգով սահմանված 9 ուսումնական բնագավառների շարքում առանձնակի տեղ է զբաղեցնում <<Ֆիզիկական կուլտուրա >>, <<ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն>> ուսումնական բնագավառը: Հավելելով՝ <<Միջին դպրոցի վերոնշյալ ուսումնական բնագավառը կարևոր նշանակություն ունի հայրենասիրական դաստիարակության համար, այն ապահովում է ֆիզիկական դաստիարակություն և ռազմարվեստի հիմունքների իմացություն:>>: <<Մենք հավատում ենք, որ կկարողանանք մեծացնել մի նոր՝ առողջ ապրելակերպի կանոններին տիրապետող, կենցաղային վտանգավոր և արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվող, հայրենասեր, արժանապատիվ քաղաքացի>>, ամփոփեց իր ելույթը ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչը:
Այսպիսով՝ Ազգային կրթակարգը նպաստելու է անհատի բայորահոգեբանական, գեղագիտական, էկոլոգիական և ֆիզիկական դաստիարակությանը, առողջ ապրելակերպի հիմքերի արմատավորմանը և կենցաղում պատասխանատու վարքագիծ դրսևորող անձի ձևավորմանը:
 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...