Նորություններ

ԵՊՀ-ն շարունակում է նորարարական ծրագրերի իրականացումը

08.06.2017

      Հունիսի 8-ին Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում մեկնարկեց առաջին շրջափուլով իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի մեկշաբաթյա մշտադիտարկումը բուհերում: Առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Երևանի պետական համալսարանում (ԵՊՀ): Մշտադիտարկումն իրականացնում էին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Ներկաները ԵՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող Կարեն Թռչունյանի ուղեկցությամբ եղան ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետում և ծանոթացան ՆՄՀ շրջանակներում հիմնվող <<Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի>> ստեղծման ընթացիկ աշխատանքներին: Կենտրոնի ստեղծումն իրականացվում է դրամաշնորհային ծրագրով սահմանված փուլերի համաձայն: Ծրագրի մեկնարկից մեկ ու կես տարի անց արդեն ամփոփվում է դրամաշնորհային ծրագրի երրորդ փուլը: Նշենք, որ կենտրոնի ստեղծումը կնպաստի ոլորտի հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների արդիակացմանը, գարեջրի, կաթնամթերքի, գինու և այլ արտադրություններում նոր մանրէաբանական տեխնոլոգիաների մշակմանն ու ներդրմանը, օրգանական թափոններից կենսավառելիքի ստացման նոր տեխնոլոգիայի մշակմանը: Ներկաներն ամրագրեցին, որ ձեռք բերված լաբորատոր սարքավորումներն ու քիմիական նյութերի մի մասն արդեն իսկ մատակարարվել են, տեղադրված են դրանց համար հատկացված վերանորոգված տարածքում: Հիշեցնենք, որ կենտրոնի հիմնադրումը, վերանորոգումն ու տեխնիկական զինումը ավարտվել է դրամաշնորհային ծրագրի նախորդ փուլերում: Ավարտվել են մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքները, իրականացվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան, նորացված մագիստրոսական ծրագրի մշակում: Առաջիկայում նախատեսվում է այդ նորագույն մանրէաբանական սարքավորումների կիրառում մագիստրոսական ու ասպիրանտական գիտահետազոտական աշխատանքներում: Բուհն արդեն իսկ քննարկում է հնարավոր համագործակցության ծրագրեր տեղական և արտասահմանյան մի շարք կազմակերպությունների հետ, առկա են նաև համագործակցության շուրջ նախնական համաձայնություններ, ինչպես օրինակ Բելգորոդի համալսարանի հետ: Այցի ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները Կ.Թռչունյանի հետ համատեղ քննարկեցին դրամաշնորհային պայմանագրի մաս կազմող մոնիտորինգային պլանի ցուցիչների համապատասխանությունը իրականացված աշխատանքներին, ինչպես նաև անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումների շահագործման և պահպանման հետ կապված մի շարք հարցեր: Դրամաշնորհային ծրագրի համակարգողը ներկայացրեց նաև, կոնսորցիումի գործընկերների հետ համագործակցության ընթացքը: Այս համագործակցությունը նպաստում է որակյալ մասնագետների ներհոսքին դեպի արտադրություն: Կ. Թռչունյանը՝ կարևորելով համատեղ աշխատանքները, տեղեկացրեց, որ նախատեսվում է կոնսորցիումի գործընկերների հետ համատեղ լաբորատոր ձեռնարկի մշակում և հրատարակում: Հավելենք, որ ԵՊՀ-ում <<Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի>> ստեղծումը թույլ կտա ոչ միայն բարձր մակարդակով իրականացնել մագիստրոսական ու ասպիրանտական գիտահետազոտական աշխատանքներ, այլև կնպաստի ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալմանը: 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...