Նորություններ

Հեռավար կրթության մեկնարկը Հյուսիսային համալսարանում

07.06.2017

      Հունիսի 7-ին աշխատանքային այցով Հյուսիսային համալսարանում էին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: Ծրագրի ղեկավար, արտաքին կապերի բաժնի կոորդինատոր Սյուզաննա Սարգսյանը ներկաներին ծանոթացրեց ՆՄՀ շրջանակներում <<Հեռակա ուսուցման դասընթացների կազմակերպում՝ հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների զուգորդմամբ>> դրամաշնորհային ծրագրի ընթացիկ աշխատանքներին: Նշենք, որ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է 2017 թվականի հունվարին և միտված է ՀՀ-ում հեռավար կրթության զարգացմանը և տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կիրառման միջոցով մարզում բարձրագույն մասնագիտական կրթության հասանելիության ապահովմանը: Այդ շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել հեռավար ուսուցման լաբորատորիա Հյուսիսային համալսարանի` ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու մասնաճյուղում, որտեղ կրթական ծառայությունների մատուցման համակարգումը իրականացվելու է Հյուսիսային համալսարանում հիմնադրվող հեռավար ուսուցման կենտրոնական լաբորատորիայի կողմից: Հանդիպման ընթացքում ներկաները քննության առան հեռավար կրթության իրականացումը կարգավորող նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի հետ կապված մի շարք հարցեր, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն Հայաստանի բարձրագույն կրթության տարածքում հեռավար կրթության զարգացման համար: Դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող, տնտեսագիտության դոկտոր, Արմեն Ճուղուրյանը կարևորեց գիտելիքների և փորձի փոխանակման նպատակով հեռավար կրթություն իրականացնող այլ բուհերի հետ հանդիպումը, որը ևս կնպաստի դրամաշնորհային ծրագրի հետագա աշխատանքների արդյունավետ իրականացմանը: Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին դրամաշնորհային ծրագրով նախատեսված հետագա աշխատանքների և գործընթացների կազմակերպմանն առնչվող այլ հարցեր: Հավելենք, որ հեռավար ուսուցման լաբորատորիաների ստեղծումը իրականացվում է դրամաշնորհային ծրագրով սահմանված փուլերի համաձայն: Սույն թվականի հունիսին ավարտվում է դրամաշնորհային ծրագրի առաջին փուլը: Առաջին փուլի ավարտին կատարված մշտադիտարկման ընթացքում ներկաները ամրագրեցին, որ Երևանում ավարտվել են կրթական տարածքի վերանորոգուման աշխատանքները: Ձեռք բերված անհրաժեշտ կահույքն արդեն տեղադրված է Երևանում: Ընթացքում են հեռավար ուսուցման մեթոդներով հեռակա ուսուցման համապատասխան դասընթացների ցանկի հստակեցման աշխատանքները: Նախատեսվում է մեկնարկել նաև հեռավար ձևաչափով ուսուցմամբ դասընթացների ուսումնական նյութերի էլեկտրոնային շտեմարանների ստեղծման աշխատանքները: Բուհի պատասխանատուների հավաստմամբ, տարածքի վերանորոգման և կահավորման աշխատանքներն ավարտված են նաև Ալավերդու մասնաճյուղում: Հավելենք, որ այս դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը կնպաստի ՀՀ-ում հեռավար ուսուցման հիմքերի ամրապնդմանն ու զարգացմանը:  

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...