Նորություններ

Շարունակական համագործակցություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի միջև

28.03.2017

   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի համագործակցությունը մեկնարկել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, երբ Ագրոպարենային ոլորտի կրթության և խորհրդատվության, ուսումնափորձնական և գիտաարտադրական բազայի զարգացման նպատակներով Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և ՀԱԱՀ հիմնադրամի միջև դրամաշնորհային պայմանագրով ստեղծվեց Ագրոպարենային համակարգի ուսումնաարտադրական կենտրոնը (ԱՀՈԻԱԿ), որն այսօր էլ արդյունավետորեն գործող կենտրոններից մեկն է ՀԱԱՀ-ում: Կրթության արդիականության և համապատասխանության խթանմանն ուղղված ՀԱԱՀ դրամաշնորհային ծրագրի արդյունավետ իրականացման արդյունքում ստեղծվեց ժամանակակից գյուղատնտեսական տեխնիկայով համալրված ուսումնաարտադրական մի կենտրոն, որն այսօր տարածաշրջանում իրականացնում է ագրոպարենային համակարգի կրթական, խորհրդատվական և արտադրական օրինակելի ծառայություններ, կազմակերպում է դասընթացներ գյուղատնտեսության վարման, տեխնիկայի շահագործման, կենսաէներգետիկայի խորհրդատվական և տեղեկատվական ուղղություններով: Այն իր բնույթով այօր էլ եզակի կենտրոն է, որտեղ ագրարային համալսարանի, նրա մասնաճյուղերի, գյուղատնտեսական քոլեջների ուսանողների համար կազմակերպվում են ուսումնաարտադրական պրակտիկաներ, լաբորատոր գործնական պարապմունքներ: Ծրագրով նախատեսված՝ Ագրոպարենային համակարգի ուսումնաարտադրական կենտրոնը ստեղծվել է ՀԱԱՀ-ի Բալահովիտ և Ոսկեհատ ուսումնափորձնական տնտեսությունների միավորման բազայի վրա: ԱՀՈՒԱԿ-ի ստեղծման համար ձեռք են բերվել տարաբնույթ գյուղատնտեսական սարքավորումներ և տեխնիկա: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է կենտրոնի ռազմավարության և հարակից այլ փաստաթղթերի մշակումը, ինչպես նաև կենտրոնում ուսումնական գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ կրթական ծրագրերի մշակում: Իրականացված աշխատանքների արդյունքում այսօր զարգանում է սերտ համագործակցություն ֆերմերներային տնտեսությունների հետ և կազմակերպվում է վերջիններիս պարբերական վերապատրաստումն ու սերտիֆիկացումը: Հավելենք, որ ստեղծված կենտրոնի գյուղտեխնիկան օգտագործվել է 2015-2016թթ. ՀԱԱՀ ուսումնական տնտեսություններում խոտհավաքի շրջանակներում:Այսօր էլ իրականացվում են շարունակական սեմինար-խորհրդատվություններ վեց ֆերմերային տնտեսությունների հետ:Կենտրոնն ագրարային կրթություն ստացող ուսանողներին հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել գործնական հմտություններ, որոնք որակյալ, ժամանակակից կրթություն ապահովելու տեսանկյունից կարևոր պայմաններ են: Հարկ է նշել, որ ՀԱԱՀ-ն նորարարական ծրագրերի իրականացումը շարունակում է նաև այսօր՝ ՆՄՀ հաջորդ փուլում, «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում: ՀԱԱՀ-ում ընթացքում է <<Գինեգործական կրթության գիտաարտադրական բաղադրիչի զարգացում>> (ԳԿԳԲԶ) դրամաշնորհային ծրագիրը: Ծրագրի իրականացումը մեկնարկել է 2015 թվականի դեկտեմբերին: Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է գինեգործության ամբողջական արդյունավետ կրթական համակարգի ստեղծում, ինչպես նաև գիտափորձերի համար նախատեսված ժամանակակից գիտաարտադրական տեխնիկայով հագեցած օրինակելի տնտեսության գործարկում: Բուհի կողմից արդեն տրամադրված են անհրաժեշտ տարածքները, իսկ բարեկարգման աշխատանքները ընթացքում են: Ամփոփվում են գինեգործական սարքավորումների գնման աշխատանքները: Գինեգործական կրթությունը նորովի կազմակերպելու համար մշակվել է անհրաժեշտ կրթական բովանդակություն: Հարկ է նշել, որ այս դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը ևս ագրարային կրթություն ստացող ուսանողներին հնարավորություն կտա ձեռք բերել գործնական հմտություններ, գինու արտադրության, վերաբերյալ, իսկ գինեգործության մասնագիտացված լսարանի ստեղծումը կնպաստի գինու արտադրությունում նոր տեխնոլոգիաների մշակմանն ու ներդրմանը: 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...