Նորություններ

ՀՀՊԿԱ-ն շարունակում է նորարարական ծրագրերի իրականացումը

14.03.2017

      2013 թվականին «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում մեկնարկեց «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի (ՀՀՊԿԱ) համագործակցությունը: Համագործակցության մեկնարկը տրվեց 2013-ի սեպտեմբերի 5-ին Նորարարական մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) փորձնական փուլի շրջանակներում կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված դրամաշնորհային ծրագիրը միտված էր Հայաստանում բարձրագույն տեխնոլոգիաների կիրառության տարածմանը մասնավոր և պետական հատվածներում: ՀՀ ՊԿԱ դրամաշնորհային ծրագիրը ՆՄՀ փորձնական փուլում իրականացվող 5 կոնսորցիում ծրագրերից մեկն է: Այն իրականացվել է Եվրասիա միջազգային համալսարանի, ոլորտում հարուստ փորձ ունեցող եվրոպական բուհի՝ Լիտվայի Միկոլաս Ռոմերիս համալսարանի և Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության (ԻՏՁՄ) գործընկերությամբ: Ծրագիրը նպաստեց կառավարիչների և քաղծառայողների կրթության համար անհրաժեշտ պայմանների և կրթական ծրագրերի ստեղծմանը: Ծրագրի շրջանակներում՝ վերանայվեցին համապատասխան կրթական փաստաթղթերը, մշակվեցին մագիստրոսական և ասպիրանտական կրկնակի դիպլոմի ծրագրեր «Էլեկտրոնային հանրային կառավարում» և «Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում» մասնագիտութուններով: Վերոնշյալ մագիստրոսական և ասպիրանտական ծրագրերի իրականացման յուրաքանչյուր բուհում կահավորվեց երկու համակարգչային լսարան, համակարգիչներն ապահովվեցին ներքին ցանցով: Բուհերից յուրաքանչյուրի համար ձեռք է բերվել հզոր սերվեր, տեսագիտաժողովների անցկացման համար նախատեսված տեխնիկա, ինտերակտիվ գրատախտակ, տեսախցիկ, պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն: Հիշեցնենք, որ դրամաշնորհային ծրագիրն ամփոփվել է 2015-ին: Ծրագրի ավարտից հետո էլ ընթացքում են ծրագրի մասնակիցպետական և ոչ պետական բուհերի արդյունավետ ու գործընկերային հարաբերություններ, որը զուգորդվում է գործարար սեկտորի և արտասահմանյան բուհի հետ ներդաշնակ համագործակցությամբ: Իսկ տեխնիկապես հագեցած համակարգչային լսարաններում տեսական և գործնական պարապմունքները, խորհրդակցությունները, սեմինարները անցկացվում են գրեթե ամենօրյա հաճախականությամբ: Հարկ է նշել, որ ՀՀ ՊԿԱ-ն նորարարական ծրագրերի իրականացումը շարունակել է նաև ՆՄՀ հաջորդ փուլում, մասնավորապես՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում, երբ 2015 թվականի դեկտեմբերին ՆՄՀ դրամաշնորհներ տրամադրվեցին 6 բուհերի: ՀՀ ՊԿԱ-ում ընթացքում է <<Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ>> դրամաշնորհային ծրագիրը, որի իրականացումը մեկնարկել է 2015 թվականի դեկտեմբերին և միտված է ՀՀ-ում հեռավար կրթության ներդրմանն ու զարգացմանը, տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կիրառման միջոցով մագիստրոսական կրթության հասանելիության ապահովմանը: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է հեռավար ուսուցման հարթակի տեղադրում, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում և հեռավար դասընթացների կառուցում, համատեղ դիպլոմի ձևաչափի մշակում: Կոնսորցիումի մասնակից երկու բուհերի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության միջև արդեն կնքվել է <<Հեռավար կրթության զարգացման հուշագիր>>, ավարտվել են հեռավար ուսուցմանը համահունչ և հեռավար կրթության իրականացումը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի մշակումը և հաստատումը: Ձեռք բերված անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումները արդեն տեղադրված են: Հավելենք, որ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը միտված է ՀՀ-ում հեռավար ուսուցման հիմքերի ամրապնդմանն ու հեռավար ուսուցման ազգային համակարգի զարգացմանն ու ինտեգրմանը:

 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...