Նորություններ

ՀՀՊԿԱ-ն շարունակում է նորարարական ծրագրերի իրականացումը

14.03.2017

      2013 թվականին «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում մեկնարկեց «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի (ՀՀՊԿԱ) համագործակցությունը: Համագործակցության մեկնարկը տրվեց 2013-ի սեպտեմբերի 5-ին Նորարարական մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) փորձնական փուլի շրջանակներում կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված դրամաշնորհային ծրագիրը միտված էր Հայաստանում բարձրագույն տեխնոլոգիաների կիրառության տարածմանը մասնավոր և պետական հատվածներում: ՀՀ ՊԿԱ դրամաշնորհային ծրագիրը ՆՄՀ փորձնական փուլում իրականացվող 5 կոնսորցիում ծրագրերից մեկն է: Այն իրականացվել է Եվրասիա միջազգային համալսարանի, ոլորտում հարուստ փորձ ունեցող եվրոպական բուհի՝ Լիտվայի Միկոլաս Ռոմերիս համալսարանի և Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության (ԻՏՁՄ) գործընկերությամբ: Ծրագիրը նպաստեց կառավարիչների և քաղծառայողների կրթության համար անհրաժեշտ պայմանների և կրթական ծրագրերի ստեղծմանը: Ծրագրի շրջանակներում՝ վերանայվեցին համապատասխան կրթական փաստաթղթերը, մշակվեցին մագիստրոսական և ասպիրանտական կրկնակի դիպլոմի ծրագրեր «Էլեկտրոնային հանրային կառավարում» և «Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում» մասնագիտութուններով: Վերոնշյալ մագիստրոսական և ասպիրանտական ծրագրերի իրականացման յուրաքանչյուր բուհում կահավորվեց երկու համակարգչային լսարան, համակարգիչներն ապահովվեցին ներքին ցանցով: Բուհերից յուրաքանչյուրի համար ձեռք է բերվել հզոր սերվեր, տեսագիտաժողովների անցկացման համար նախատեսված տեխնիկա, ինտերակտիվ գրատախտակ, տեսախցիկ, պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն: Հիշեցնենք, որ դրամաշնորհային ծրագիրն ամփոփվել է 2015-ին: Ծրագրի ավարտից հետո էլ ընթացքում են ծրագրի մասնակիցպետական և ոչ պետական բուհերի արդյունավետ ու գործընկերային հարաբերություններ, որը զուգորդվում է գործարար սեկտորի և արտասահմանյան բուհի հետ ներդաշնակ համագործակցությամբ: Իսկ տեխնիկապես հագեցած համակարգչային լսարաններում տեսական և գործնական պարապմունքները, խորհրդակցությունները, սեմինարները անցկացվում են գրեթե ամենօրյա հաճախականությամբ: Հարկ է նշել, որ ՀՀ ՊԿԱ-ն նորարարական ծրագրերի իրականացումը շարունակել է նաև ՆՄՀ հաջորդ փուլում, մասնավորապես՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում, երբ 2015 թվականի դեկտեմբերին ՆՄՀ դրամաշնորհներ տրամադրվեցին 6 բուհերի: ՀՀ ՊԿԱ-ում ընթացքում է <<Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ>> դրամաշնորհային ծրագիրը, որի իրականացումը մեկնարկել է 2015 թվականի դեկտեմբերին և միտված է ՀՀ-ում հեռավար կրթության ներդրմանն ու զարգացմանը, տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կիրառման միջոցով մագիստրոսական կրթության հասանելիության ապահովմանը: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է հեռավար ուսուցման հարթակի տեղադրում, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում և հեռավար դասընթացների կառուցում, համատեղ դիպլոմի ձևաչափի մշակում: Կոնսորցիումի մասնակից երկու բուհերի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության միջև արդեն կնքվել է <<Հեռավար կրթության զարգացման հուշագիր>>, ավարտվել են հեռավար ուսուցմանը համահունչ և հեռավար կրթության իրականացումը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի մշակումը և հաստատումը: Ձեռք բերված անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումները արդեն տեղադրված են: Հավելենք, որ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը միտված է ՀՀ-ում հեռավար ուսուցման հիմքերի ամրապնդմանն ու հեռավար ուսուցման ազգային համակարգի զարգացմանն ու ինտեգրմանը:

 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...