Նորություններ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ - ՀԱՊՀ համագործակցությունը շարունակվում է

14.03.2017

     Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի(ՀԱՊՀ) և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>>ԾԻԳ-ի համագործակցությունը մեկնարկել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, երբ <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում 10 բուհերի հետ կնքվեցին դրամաշնորհային պայմանագրեր` նորարարական ծրագրերի իրականացման նպատակով: Նորարարական մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) փորձնական փուլի շրջանակներում, ՀԱՊՀ-ում դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման արդյունքում, ստեղծվեցին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսումնահետազոտական և նորարարական գերժամանակակից կենտրոն, ճարտարագիտական երեք լաբորատորիաներ բուհի՝ մասնաճյուղերում և հեռաուսուցման չորս լսարաններ Երևանում <<Արդիական միասնական Պոլիտեխնիկ>> դրամաշնորհային ծրագիրը ՆՄՀ փորձնական փուլում իրականացվող 5 կոնսորցիում ծրագրերից մեկն էր և իրականացվել է ՏՏ ոլորտում առաջատար <<Մոնիտիս Ջի-Էֆ-Էյ>> ընկերության հետ գործընկերությամբ: Դրամաշնորհային ծրագրի արդյունավետ իրականացման արդյունքում ներդրվեց տեղեկատվական և կառավարման արդիական համակարգ տեղեկատվական ցանցի կառուցման և էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մշակման միջոցով: Ժամանակակից սարքավորումներով համալրված Գյումրու մասնաճյուղի <<Մեխանիկայի և մեխատրոնիկայի>>, Վանաձորի մասնաճյուղի<<Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացման>> և Կապանի մասնաճյուղի <<Մետալուրգիայի և ընդերքօգտագործման>> ճարտարագիտական լաբորատորիաները այսօր էլ օգտագործվում են տեսական և գործնական լաբորատոր պարապմունքների, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար գրեթե ամենօրյա հաճախականությամբ: Համապատասխան գույքով և ժամանակակից սարքավորումներով համալրված հեռաուսուցման լսարանները Երևանում և մասնաճյուղերում մեկ միասնական տեղեկատվատեխնոլոգիական միջավայրում են միավորում Երևանի կրթահամալիրի և մասնաճյուղերի ճարտարա¬գիտական լաբորատորիաները և համալսարանի այլ ուսումնահետազոտական բազաները՝ դրանց կարողությունները մատչելի դարձնելով բոլոր շահառուների համար: Իրականացված աշխատանքների արդյունքում ստեղծված ենթակառուցվածքների կիրառությամբ բուհը համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի և ՏՏ ոլորտում առաջատար <<Մոնիտիս Ջի-Էֆ-Էյ>> ընկերության հետ, ոլորտի առաջատար <<Պիքսարտ>> ընկերություն հետ համատեղ կազմակերպվում են վերապատրաստման դասընթացները , ինչպես նաև COAF (Հայաստանի մանուկների հիմնադրամ), Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի, Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարանի և Գյումրու պետական ճարտարագիտական քոլեջի ուսանողների համար անցկացվում են ճանաչողական այցեր, գործնական և լաբորատոր աշխատանքների, պրակտիկաներ: Հարկ է նշել, որ ՀԱՊՀ-ն նորարարական ծրագրերի իրականացումը շարունակում է նաև այսօր՝ ՆՄՀ հաջորդ փուլում, մասնավորապես՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում, երբ 2015 թվականի դեկտեմբերին ՆՄՀ դրամաշնորհներ տրամադրվեցին 6 բուհերի: ՀԱՊՀ-ում ընթացքում է <<Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակ>> դրամաշնորհային ծրագիրը, որը կարող է դառնալ գիտական հետազոտությունից արտադրություն տանող ճանապարհը: Ծրագրի մեկնարկից մեկ տարի անց արդեն ամփոփվել է դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլը, ավարտվել է ՀԱՊՀ գիտակրթական ինովացիոն գործունեության երկարաժամկետ պլանի կազմումն ու մշակումը. այն հաստատված է և կիրարկման փուլում է: Ստեղծվել և ձևավորվել է ինովացիոն խորհուրդ, ավարտին են մոտենում ինովացիոն հարթակի հայեցակարգի մշակմանն ուղղված աշխատանքները: Ձեռք են բերվել «Հեռահաղորդակցական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի» սարքավորումները, իրականացվել են ինովացիոն ծառայությանն առնչված աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացներ: Հավելենք, որ արդեն ամփոփվել է դրամաշնորհային ծրագրով նախատեսված երկրորդ կարևոր բաղադրիչի «Նորարարության դպրոցի» հիմնումը և հաջողությամբ իրականացվել է երկամսյա դասընթացների կազմակերպումը: Այս դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը միտված է համալսարանի գիտական ու նորարարական աշխատանքների ծավալմանն ու հետագա ապրանքայնացմանը:  

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...