Նորություններ

Շարունակական համագործակցություն ԵՊԲՀ-ի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ–ի միջև

01.03.2017

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի (ԵՊԲՀ) և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի համագործակցությունը մեկնարկել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, երբ     ԵՊԲՀ-ի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոնի>> միջև ստորագրվեց Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ֆինանսավորվող դրամաշնորհային պայմանագիրը: Այդ պայմանագրով հիմք դրվեց ԵՊԲՀ-ում իր տեսակի մեջ եզակի <<Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի>>ստեղծմանը: Դրամաշնորհային ծրագիրն իրականացավ <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում, երբ 10 բուհերի հետ կնքվեցին դրամաշնորհային պայմանագրեր` նորարարական ծրագրերի իրականացման նպատակով: Արդյունքում ստեղծվեց <<Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնը>>, հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ վերակենդանացում, վիրաբուժություն, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա, թերապիա: Այսօր սիմուլյացիոն կենտրոնը համալրված է համապատասխան մուլյաժներով, շարժասարքերով և կրթական ծրագրեր պարունակող համակարգիչներով և կահույքով: Այն հնարավորություններ է ստեղծում ԵՊԲՀ կրթական գործընթացում կիրառել հիվանդության ընթացքի և դիֆերենցիալ ախտորոշման ուսուցման համար համակարգչային ծրագրեր և հեռավար ուսուցման տարրեր: Կենտրոնի միջոցով նաև բուհի կրթական համակարգում ներդրվեց բժշկական կրթության նոր մեթոդ՝ սիմուլյացիոն ուսուցում, որը հնարավորություն է տալիս ակնհայտորեն բարելավել ուսանողների գործնական հմտությունները և նվազեցնել բժշկական սխալների թիվը մասնագիտական գործունեության ընթացքում: Կենտրոնի բացման արարողությունը տեղի է ունեցել 2014 թվականի դեկտեմբերին: Դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման արդյունքում ստեղծված ենթակառուցվածքներն այսօր էլ օգտագործվում են գրեթե ամենօրյա հաճախականությամբ տեսական և գործնական պարապմունքների անցկացման նպատակով: Այսօր Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնից կիսամյակի ընթացքում օգտվում են շուրջ 2633 ուսանողներ: 2015-2016 ուստարում սիմուլյացիոն կենտրոնում անցկացվել է գործնական հմտությունների դիֆերենցիալ ստուգման փուլը՝ երեք առարկաներից՝ վիրաբուժություն, մանկաբարձություն - գինեկոլոգիա, թերապիա: Կենտրոնը համագործակցություն է ծավալում այնպիսի կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են Մոսկվայի Սեչենովի անվան պետական բժշկական համալսարանը և <<ՌՈՍՈՄԵԴ>> Բժշկական սիմուլյացիոն կրթության ռուսաստանյան ընկերությունը: Սիմուլյացիոն կենտրոնում իրականացվում են նաև բժշկական կրթության նորարարական մեթոդաբանության մասնագիտական վերապատրաստումներ: Մասնավորապես, կենտրոնում վերապատրաստվել են Մուրացան բժշկական համալիրի 214 բուժքույրեր: Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի արդյունավետ գործունեությունը խթան հանդիսացավ ԵՊԲՀ-ի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի միջև նոր համագործակցության: 2015 թվականի դեկտեմբերին մեկնարկեցին <<Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի>> ստեղծման աշխատանքները <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում ստացված ՆՄՀ դրամաշնորհով: Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում այսօր ընթացքում են <<Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի>> ստեղծման աշխատանքները: Նոր կենտրոնը հագեցած կլինի գործնական հմտությունների և կլինիկական մտածելակերպի զարգացմանը նպաստող սարքավորումներով, մոդելներով, սիմուլյատորներով և ծախսանյութերի պաշարով: Արդեն ավարտվել է կենտրոնի համար նախատեսված տարածքի վերակառուցման ու վերանորոգման աշխատանքների նախագծումը: Ձեռք է բերվել անհրաժեշտ կահույքը և համակարգչային տեխնիկան: Մեկնարկել են վերանորոգման աշխատանքները: Ընթացքում է ստոմատոլոգիական վարժասարքերի և ծախսանյութերի ձեռքբերման գործընթացը: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև չորս մասնագիտական առարկաներից՝ մանկական, օրթոպեդիկ, վիրաբուժական, թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի հայալեզու ուսումնամեթոդական ձեռնարկների մշակում, կազմում և տպագրում: ՆՄՀ դրամաշնորհով հիմնված նմանատիպ կենտրոնները նպաստում են կրթության որակի և արդյունավետության բարձրացմանը և զարգացնում ուսանողների գործնական հմտությունները՝ նվազագույնի հասցնելով բժշկական սխալների թիվը մասնագիտական գործունեության ընթացքում:  

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...