Նորություններ

Շարունակական համագործակցություն ԵՊԲՀ-ի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ–ի միջև

01.03.2017

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի (ԵՊԲՀ) և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի համագործակցությունը մեկնարկել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, երբ     ԵՊԲՀ-ի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոնի>> միջև ստորագրվեց Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ֆինանսավորվող դրամաշնորհային պայմանագիրը: Այդ պայմանագրով հիմք դրվեց ԵՊԲՀ-ում իր տեսակի մեջ եզակի <<Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի>>ստեղծմանը: Դրամաշնորհային ծրագիրն իրականացավ <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում, երբ 10 բուհերի հետ կնքվեցին դրամաշնորհային պայմանագրեր` նորարարական ծրագրերի իրականացման նպատակով: Արդյունքում ստեղծվեց <<Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնը>>, հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ վերակենդանացում, վիրաբուժություն, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա, թերապիա: Այսօր սիմուլյացիոն կենտրոնը համալրված է համապատասխան մուլյաժներով, շարժասարքերով և կրթական ծրագրեր պարունակող համակարգիչներով և կահույքով: Այն հնարավորություններ է ստեղծում ԵՊԲՀ կրթական գործընթացում կիրառել հիվանդության ընթացքի և դիֆերենցիալ ախտորոշման ուսուցման համար համակարգչային ծրագրեր և հեռավար ուսուցման տարրեր: Կենտրոնի միջոցով նաև բուհի կրթական համակարգում ներդրվեց բժշկական կրթության նոր մեթոդ՝ սիմուլյացիոն ուսուցում, որը հնարավորություն է տալիս ակնհայտորեն բարելավել ուսանողների գործնական հմտությունները և նվազեցնել բժշկական սխալների թիվը մասնագիտական գործունեության ընթացքում: Կենտրոնի բացման արարողությունը տեղի է ունեցել 2014 թվականի դեկտեմբերին: Դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման արդյունքում ստեղծված ենթակառուցվածքներն այսօր էլ օգտագործվում են գրեթե ամենօրյա հաճախականությամբ տեսական և գործնական պարապմունքների անցկացման նպատակով: Այսօր Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնից կիսամյակի ընթացքում օգտվում են շուրջ 2633 ուսանողներ: 2015-2016 ուստարում սիմուլյացիոն կենտրոնում անցկացվել է գործնական հմտությունների դիֆերենցիալ ստուգման փուլը՝ երեք առարկաներից՝ վիրաբուժություն, մանկաբարձություն - գինեկոլոգիա, թերապիա: Կենտրոնը համագործակցություն է ծավալում այնպիսի կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են Մոսկվայի Սեչենովի անվան պետական բժշկական համալսարանը և <<ՌՈՍՈՄԵԴ>> Բժշկական սիմուլյացիոն կրթության ռուսաստանյան ընկերությունը: Սիմուլյացիոն կենտրոնում իրականացվում են նաև բժշկական կրթության նորարարական մեթոդաբանության մասնագիտական վերապատրաստումներ: Մասնավորապես, կենտրոնում վերապատրաստվել են Մուրացան բժշկական համալիրի 214 բուժքույրեր: Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի արդյունավետ գործունեությունը խթան հանդիսացավ ԵՊԲՀ-ի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի միջև նոր համագործակցության: 2015 թվականի դեկտեմբերին մեկնարկեցին <<Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի>> ստեղծման աշխատանքները <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում ստացված ՆՄՀ դրամաշնորհով: Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում այսօր ընթացքում են <<Ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի>> ստեղծման աշխատանքները: Նոր կենտրոնը հագեցած կլինի գործնական հմտությունների և կլինիկական մտածելակերպի զարգացմանը նպաստող սարքավորումներով, մոդելներով, սիմուլյատորներով և ծախսանյութերի պաշարով: Արդեն ավարտվել է կենտրոնի համար նախատեսված տարածքի վերակառուցման ու վերանորոգման աշխատանքների նախագծումը: Ձեռք է բերվել անհրաժեշտ կահույքը և համակարգչային տեխնիկան: Մեկնարկել են վերանորոգման աշխատանքները: Ընթացքում է ստոմատոլոգիական վարժասարքերի և ծախսանյութերի ձեռքբերման գործընթացը: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև չորս մասնագիտական առարկաներից՝ մանկական, օրթոպեդիկ, վիրաբուժական, թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի հայալեզու ուսումնամեթոդական ձեռնարկների մշակում, կազմում և տպագրում: ՆՄՀ դրամաշնորհով հիմնված նմանատիպ կենտրոնները նպաստում են կրթության որակի և արդյունավետության բարձրացմանը և զարգացնում ուսանողների գործնական հմտությունները՝ նվազագույնի հասցնելով բժշկական սխալների թիվը մասնագիտական գործունեության ընթացքում:  

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...