Նորություններ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ - ԵՊՀ արդյունավետ համագործակցությունը շարունակվում է

01.03.2017

     Երևանի պետական համալսարանի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի համագործակցությունը մեկնարկել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, երբ <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում 10 բուհերի հետ կնքվեցին դրամաշնորհային պայմանագրեր` նորարարական ծրագրերի իրականացման նպատակով:Նորարարական մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) փորձնական փուլի շրջանակներում, ԵՊՀ-ում դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման արդյունքում ստեղծվեց Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնը, որն այսօր էլ արդյունավետորեն գործող կենտրոններից մեկն է բուհում: ԵՊՀ դրամաշնորհային ծրագիրը ՆՄՀ փորձնական փուլում իրականացվող 5 կոնսորցիում ծրագրերից մեկն էր և իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի, Գենտի համալսարանի <<Բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ինստիտուտ>> աջակցության կենտրոնի և <<Saki & Sons>> ՓԲԸ-ի գործընկերությամբ: Դրամաշնորհային ծրագրի արդյունավետ իրականացման արդյունքում ստեղծվեց համապատասխան գույքով ու սարքավորումներով հագեցված Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնը: Կենտրոնի լաբորատորիաները հագեցած են գերժամանակակից սարքավորումներով: Դրանցից մեկը սկանավորող էլեկտրոնային մանրադիտակն է, որը թույլ է տալիս օբյեկտը խոշորացնել մինչև 100.000 անգամ, ինչպես նաև կատարել քիմիական տարրերի միկրոանալիզ: Կենտրոնը ձեռք է բերել նաև «FT-IR» սպեկտրոսկոպ, որի միջոցով իրականացվում են անհայտ միացությունների նույնականացում ինֆրակարմիր ճառագայթների տիրույթում: Ստեղծվել են նաև ԴՆԹ անջատման և ԴՆԹ հաջորդականության վերծանման լաբորատորիաներ, որոնցում իր կարևոր նշանակությունն ունի ԴՆԹ սեքվենավորման սարքը:
    Կենտրոնի առաքելությունը կրթության, գիտության և արտադրության միջև կամուրջներ ստեղծելն է՝ հիմք ընդունելով կրթության կազմակերպման և գիտական հետազոտությունների իրականացման միջազգային արդիական փորձն ու մոտեցումները: Նշենք, որ դրամաշնորհային ծրագրի կարևոր բաղադրիչ էր նաև կրթական բովանդակության ստեղծումը: Հիշեցնենք, որ դրամաշնորհային ծրագիրն ամփոփվել է 2015-ին, բայց ծրագրի ավարտից հետո էլ Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնը պատրաստում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան մագիստրոսական ծրագրերով մասնագետներ «Կիրառական կենսաբանություն» և «Կենսահնագիտություն» ուղղություններով: Կրթական այդ ծրագրերի կառուցվածքն ու բովանդակությունը մշակվել են <<Երևանի պետական համալսարանում կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում>> դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: Կենտրոնը համալրվել է նաև տպագիր և էլեկտրոնային արդի գրականությամբ: Այսօր էլ կենտրոնի գործունեությունը իրականացվում է ըստ 2015-2020 ռազմավարական ծրագրի և դրա ժամանակացույցի: Իրականացված աշխատանքների արդյունքում կենտրոնը համագործակցում է այնպիսի ազգային և միջազգային ինստիտուտների, համալսարանների, կենտրոնների, արտադրությունների հետ, ինչպիսիք են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտը, «Սեմինա կոնսալտինգ», «Զորահ Վայնս» խորհրդատվական, խաղողագործական և գինեգործական ընկերությունները, Գերմանիայի Տյուբինգենի, Բելգիայի Գենտի, Իռլանդիայի Դուբլինի համալսարանները, Ավստրալիայի հնագույն ԴՆԹ-ի ուսումնասիրության կենտրոնը, Մասաչուսեթսի համալսարանը և Հռոմի կենտրոնական «Լա Սապիենցա» համալսարանը: Կենտրոնում իրականացվում են ինչպես կիրառական, այնպես էլ հիմնարար հետազոտություններ: Այստեղ իրականացվում են նաև դիպլոմային, մագիստրոսական և թեկնածուական ատենախոսությունների շրջանակներում անհրաժեշտ փորձարարական աշխատանքներ: Այսօր էլ կենտրոնից ամսական օգտվում է միջինում 86 ուսանող: Կենտրոնում կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների համար: Հարկ է նշել, որ ԵՊՀ-ն նորարարական ծրագրերի իրականացումը շարունակել է նաև ՆՄՀ հաջորդ փուլում, մասնավորապես՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում, երբ 2015 թվականի դեկտեմբերին ՆՄՀ դրամաշնորհներ տրամադրվեցին 6 բուհերի: ԵՊՀ-ում ընթացքում է <<Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի>> ստեղծումը, որը թույլ կտա ոչ միայն բարձր մակարդակով իրականացնելու ուսումնական ծրագրերն ու գործնական պարապմունքները, այլև ծավալելու ձեռնարկատիրական գործունեություն: Ծրագրի մեկնարկից մեկ տարի անց արդեն ամփոփվել է դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլը, ավարտվել է կենտրոնի վերանորոգումն ու տեխնիկական զինումը, ձեռք են բերվել լաբորատոր սարքավորումները: Առաջիկայում նախատեսվում է այդ նորագույն մանրէաբանական սարքավորումների կիրառում մագիստրոսական ու ասպիրանտական գիտահետազոտական աշխատանքներում: Այս կենտրոնի ստեղծումը ևս կնպաստի ոլորտի հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների արդիականացմանը, նոր մանրէաբանական տեխնոլոգիաների մասնավորապես՝ գարեջրի, կաթնամթերքի, գինու և այլ արտադրություններում մշակմանն ու ներդրմանը, օրգանական թափոններից կենսավառելիքի ստացման նոր տեխնոլոգիայի մշակմանը: Բուհն արդեն իսկ քննարկում է հնարավոր համագործակցության ծրագրեր տեղական և արտասահմանյան մի շարք կազմակերպությունների հետ, առկա են նաև համագործակցության շուրջ նախնական համաձայնություններ: <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շարունակական համագործակցության արդյունքում ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այսպիսի կենտրոնները մոտ ապագայում որակի նոր չափանիշ կդառնան տվյալ բնագավառի համար:

 


 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...