Նորություններ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ - ԵՊՀ արդյունավետ համագործակցությունը շարունակվում է

01.03.2017

     Երևանի պետական համալսարանի և <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի համագործակցությունը մեկնարկել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, երբ <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում 10 բուհերի հետ կնքվեցին դրամաշնորհային պայմանագրեր` նորարարական ծրագրերի իրականացման նպատակով:Նորարարական մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) փորձնական փուլի շրջանակներում, ԵՊՀ-ում դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման արդյունքում ստեղծվեց Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնը, որն այսօր էլ արդյունավետորեն գործող կենտրոններից մեկն է բուհում: ԵՊՀ դրամաշնորհային ծրագիրը ՆՄՀ փորձնական փուլում իրականացվող 5 կոնսորցիում ծրագրերից մեկն էր և իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի, Գենտի համալսարանի <<Բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ինստիտուտ>> աջակցության կենտրոնի և <<Saki & Sons>> ՓԲԸ-ի գործընկերությամբ: Դրամաշնորհային ծրագրի արդյունավետ իրականացման արդյունքում ստեղծվեց համապատասխան գույքով ու սարքավորումներով հագեցված Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնը: Կենտրոնի լաբորատորիաները հագեցած են գերժամանակակից սարքավորումներով: Դրանցից մեկը սկանավորող էլեկտրոնային մանրադիտակն է, որը թույլ է տալիս օբյեկտը խոշորացնել մինչև 100.000 անգամ, ինչպես նաև կատարել քիմիական տարրերի միկրոանալիզ: Կենտրոնը ձեռք է բերել նաև «FT-IR» սպեկտրոսկոպ, որի միջոցով իրականացվում են անհայտ միացությունների նույնականացում ինֆրակարմիր ճառագայթների տիրույթում: Ստեղծվել են նաև ԴՆԹ անջատման և ԴՆԹ հաջորդականության վերծանման լաբորատորիաներ, որոնցում իր կարևոր նշանակությունն ունի ԴՆԹ սեքվենավորման սարքը:
    Կենտրոնի առաքելությունը կրթության, գիտության և արտադրության միջև կամուրջներ ստեղծելն է՝ հիմք ընդունելով կրթության կազմակերպման և գիտական հետազոտությունների իրականացման միջազգային արդիական փորձն ու մոտեցումները: Նշենք, որ դրամաշնորհային ծրագրի կարևոր բաղադրիչ էր նաև կրթական բովանդակության ստեղծումը: Հիշեցնենք, որ դրամաշնորհային ծրագիրն ամփոփվել է 2015-ին, բայց ծրագրի ավարտից հետո էլ Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնը պատրաստում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան մագիստրոսական ծրագրերով մասնագետներ «Կիրառական կենսաբանություն» և «Կենսահնագիտություն» ուղղություններով: Կրթական այդ ծրագրերի կառուցվածքն ու բովանդակությունը մշակվել են <<Երևանի պետական համալսարանում կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում>> դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: Կենտրոնը համալրվել է նաև տպագիր և էլեկտրոնային արդի գրականությամբ: Այսօր էլ կենտրոնի գործունեությունը իրականացվում է ըստ 2015-2020 ռազմավարական ծրագրի և դրա ժամանակացույցի: Իրականացված աշխատանքների արդյունքում կենտրոնը համագործակցում է այնպիսի ազգային և միջազգային ինստիտուտների, համալսարանների, կենտրոնների, արտադրությունների հետ, ինչպիսիք են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտը, «Սեմինա կոնսալտինգ», «Զորահ Վայնս» խորհրդատվական, խաղողագործական և գինեգործական ընկերությունները, Գերմանիայի Տյուբինգենի, Բելգիայի Գենտի, Իռլանդիայի Դուբլինի համալսարանները, Ավստրալիայի հնագույն ԴՆԹ-ի ուսումնասիրության կենտրոնը, Մասաչուսեթսի համալսարանը և Հռոմի կենտրոնական «Լա Սապիենցա» համալսարանը: Կենտրոնում իրականացվում են ինչպես կիրառական, այնպես էլ հիմնարար հետազոտություններ: Այստեղ իրականացվում են նաև դիպլոմային, մագիստրոսական և թեկնածուական ատենախոսությունների շրջանակներում անհրաժեշտ փորձարարական աշխատանքներ: Այսօր էլ կենտրոնից ամսական օգտվում է միջինում 86 ուսանող: Կենտրոնում կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների համար: Հարկ է նշել, որ ԵՊՀ-ն նորարարական ծրագրերի իրականացումը շարունակել է նաև ՆՄՀ հաջորդ փուլում, մասնավորապես՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում, երբ 2015 թվականի դեկտեմբերին ՆՄՀ դրամաշնորհներ տրամադրվեցին 6 բուհերի: ԵՊՀ-ում ընթացքում է <<Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի>> ստեղծումը, որը թույլ կտա ոչ միայն բարձր մակարդակով իրականացնելու ուսումնական ծրագրերն ու գործնական պարապմունքները, այլև ծավալելու ձեռնարկատիրական գործունեություն: Ծրագրի մեկնարկից մեկ տարի անց արդեն ամփոփվել է դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլը, ավարտվել է կենտրոնի վերանորոգումն ու տեխնիկական զինումը, ձեռք են բերվել լաբորատոր սարքավորումները: Առաջիկայում նախատեսվում է այդ նորագույն մանրէաբանական սարքավորումների կիրառում մագիստրոսական ու ասպիրանտական գիտահետազոտական աշխատանքներում: Այս կենտրոնի ստեղծումը ևս կնպաստի ոլորտի հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների արդիականացմանը, նոր մանրէաբանական տեխնոլոգիաների մասնավորապես՝ գարեջրի, կաթնամթերքի, գինու և այլ արտադրություններում մշակմանն ու ներդրմանը, օրգանական թափոններից կենսավառելիքի ստացման նոր տեխնոլոգիայի մշակմանը: Բուհն արդեն իսկ քննարկում է հնարավոր համագործակցության ծրագրեր տեղական և արտասահմանյան մի շարք կազմակերպությունների հետ, առկա են նաև համագործակցության շուրջ նախնական համաձայնություններ: <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շարունակական համագործակցության արդյունքում ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այսպիսի կենտրոնները մոտ ապագայում որակի նոր չափանիշ կդառնան տվյալ բնագավառի համար:

 


 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...