First page

ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հիմնական նպատակը ՀՀ կրթության ոլորտում որակի, համապատասխանության, հասանելիության և արդյունավետության բարելավման ուղղված բարեփոխումային ծրագրերի իրականացումն է:

Նորություններ

7.10.2014 Տեղեկատվություն որակի ապահովման ներբուհական համակարգի զարգացման նպատակով դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ
<<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք գործողություններ` ուղղված Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն կրթության որակի ապահովման արտաքին և ներքին համակարգերի զարգացմանը` եվրոպական չափանիշներին համահունչ: Մասնավորապես, 2011-2013 թթ. ընթացքում դրամաշնորհներ են տրամադրվել ՀՀ պետական և ոչ պետական մի շարք բուհերի` որակի ապահովման...

Հայտարարություններ

10.10.2014 «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ավագ դպրոցներին կահույքի մատակարարման մրցույթի հրավեր
                           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻՆ 
ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
 
Ֆինանսավորման աղբյուր` վարկ 4565 AM
 
ՄՄԳ...

Իրադարձություններ

1.11.2012 <<Դպրոց-կենտրոնների միություն>>իրավաբանական անձանց միությունը կազմակերպեց դպրոցի տնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալների հավաք

 

<<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում <<Դպրոց-կենտրոնների միություն>> իրավաբանական անձանց միության հետ կնքված պայմանագրի ներքո 2012թ.-ի հոկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ  <<Դպրոց-կենտրոնների միություն>> իրավաբանական անձանց միության կողմից կազմակերպված սեմինար` ուսումնական աշխատանքի գծով դպրոցի տնօրենի տեղակալների համար...
Syndicate content