First page

ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հիմնական նպատակը ՀՀ կրթության ոլորտում որակի, համապատասխանության, հասանելիության և արդյունավետության բարելավման ուղղված բարեփոխումային ծրագրերի իրականացումն է:

Նորություններ

13.11.2014 ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից հաստատվել է <<Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ դրանց հետագա բարելավման նպատակով նպատակով բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման>> ձեռնարկի փոփոխությունը

Ս.թ. նոյեմբերի 13-ին ՀՀ ԿԳ նախարարի թիվ 1088-Ա/Ք հրամանով հաստատվել է <<Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ դրանց հետագա բարելավման նպատակով նպատակով բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման>> ձեռնարկում դրամաշնորհային ծրագրերի տևողության կետի փոփոխությունը, որով դրամաշնորհային ծրագրերի տևողությունը սահմանվել է 12 ամիս` հնարավոր հիմնավորված երկարացմամբ: Հրամանը տրվում է ստորև:

Հայտարարություններ

16.01.2015 ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈւՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈւԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
ՀՀ կառավարության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև կնքված միջպետական համաձայնագրի շրջանակներում «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» Ծրագրերի իրականացման գրասենյակը (այսուհետ` ԿԾԿ ԾԻԳ) իրականացնում է 
«Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագիրը, որով նախատեսվում է իրականացնել Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ծրագրի (ՆՄՀ) փորձնական փուլը: ՀՀ կառավարության 01.12.2011թ....

Իրադարձություններ

1.11.2012 <<Դպրոց-կենտրոնների միություն>>իրավաբանական անձանց միությունը կազմակերպեց դպրոցի տնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալների հավաք

 

<<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում <<Դպրոց-կենտրոնների միություն>> իրավաբանական անձանց միության հետ կնքված պայմանագրի ներքո 2012թ.-ի հոկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ  <<Դպրոց-կենտրոնների միություն>> իրավաբանական անձանց միության կողմից կազմակերպված սեմինար` ուսումնական աշխատանքի գծով դպրոցի տնօրենի տեղակալների համար...
Syndicate content